หลักสูตรฝึกอบรม วันเปิด วันปิด จำนวนรับ ค่าลงทะเบียน ประกาศ ลงทะเบียน
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมความรู้สำหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 72 27 ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562 150

กลุ่มละ 1,500 บาท


โปรดชำระเงินทันที การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น เมื่อมีผู้ชำระค่าลงทะเบียนครบตามกำหนดแล้ว จะไม่สามารถชำระเงินได้

หากมีข้อสงสัยในการสมัคร สอบถามได้ที่ แผนกบริหารการศึกษา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โทรศัพท์ 0 2887 6836 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.


 


แผนกบริการการศึกษา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ติดต่อสอบถามเรื่องระบบการลงทะเบียนติดต่อ Call Center
โทร.0-2887-6836
โทร 0-2257-7159 กด 3