หลักสูตรฝึกอบรม วันเปิด วันปิด จำนวนรับ ค่าลงทะเบียน ประกาศ ลงทะเบียน
โครงการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบ ปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ (ภาค 2 สมัยที่ 71) 04 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562 กลุุ่มวิชาละ 500 กลุุ่มวิชาละ 500
โปรดชำระเงินทันที การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น เมื่อมีผู้ชำระค่าลงทะเบียนครบตามกำหนดแล้ว จะไม่สามารถชำระเงินได้

หากมีข้อสงสัยในการสมัคร สอบถามได้ที่ แผนกบริหารการศึกษา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โทรศัพท์ 0 2887 6836 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.


 


แผนกบริการการศึกษา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ติดต่อสอบถามเรื่องระบบการลงทะเบียนติดต่อ Call Center
โทร.0-2887-6836
โทร 0-2257-7159 กด 3